In aanloop naar Prinsjesdag organiseerde het Vrouwenpodium – een samenwerkingsverband van meer dan 80 vrouwenorganisaties – haar inmiddels traditionele PRINSESSENDAG op de tweede maandag van september. Insteek van deze middag is agendering van de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt van de toekomst, en de formulering van concrete aanbevelingen voor beleidsmakers.De Prinsessendag 2019 wordt georganiseerd door het Vrouwenpodium, bestaande uit NVR, FNV, Melania Ontwikkelingssamenwerking, Kon. NVVH-Vrouwennetwerk, Vrouwen van Nu en de Molukse Vrouwen Raad (MVR) en is tevens een onderdeel van de Alliantie Samen werkt het! Alliantie Samen werkt het! is een samenwerkingsverband van WOMEN Inc., Movisie, WO=MEN, Bureau Clara Wichmann en de Nederlandse Vrouwen Raad.
Bron: www.denederlandsevrouwenraad.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Interesse in deze foto? Interesse in deze foto? Neem contact op met info@fotografienancytjong.nl