Neem deze pagina goed door

Algemene Voorwaarden Fotografie

Versie Oktober 2019

Fotografie Nancy Tjong
+31 6 40 73 88 01
info@fotografienancytjong.nl
NL182880345B01
kvk: 27364779 0000

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van fotografie door Nancy Tjong, handelend onder de naam: Fotografie Nancy Tjong.

Bij het boeken van een reportage gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Fotografie Nancy Tjong.
Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen

1. Dupho

Fotografie Nancy Tjong maakt gebruik van de algemene voorwaarden van Dupho (Dutch Photographers) welke je hier kunt bekijken of kunt downloaden.
Op alle rechtsbetrekkingen zijn deze Algemene Voorwaarden van DuPho als eerste van toepassing. Bij het aangaan van een samenwerking met Fotografie Nancy Tjong gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met het ondertekenen van een overeenkomst van Fotografie Nancy Tjong geeft de opdrachtgever aan op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.

2. Offertes

De offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen. De offertes zijn 1 maand geldig. Tarieven kunnen op deze pagina gevonden worden: tarieven

Wanneer de offerte is goedgekeurd en ondertekend terug is gestuurd, wordt de gewenste datum in de agenda gezet. Dagen kunnen niet gereserveerd worden alvorens akkoord te zijn gegaan met de offerte en de algemene voorwaarden. Een e-mail met akkoord betreffende de algemene voorwaarden volstaat ook als een goedkeuring.

3. Wijzigingen in het gekozen pakket  

Een opdracht wijzigen kan, mits dit binnen 7 dagen wordt aangegeven. Een nieuwe offerte zal dan worden opgesteld. Datums kunnen worden verzet, op voorwaarde dat de nieuwe datum nog beschikbaar is.

4. Feestdagen 

Fotografie Nancy Tjong kan geboekt worden op de officiële feestdagen voor een toeslag van 25% op de kosten van de fotografie.

De feestdagen zijn:

 • Nieuwjaarsdag 1 januari
 • Goede Vrijdag
 • Pasen
 • Koningsdag 27 april
 • Bevrijdingsdag 5 mei
 • Hemelvaartsdag
 • Pinksteren 1e en 2e dag
 • Kerst

5. Levering fotowerk  

De foto’s worden binnen 24- 48 uur in tweevoud geleverd, geschikt voor social media met een lagere resolutie en geschikt voor prints/ albums/ posters in hoge resolutie. Mocht het wat langer duren (hoogstens een extra 24 uur) dan wordt dit ruim op tijd aangegeven.

Fotografie Nancy Tjong zorgt voor de selectie en nabewerking. Bij een pakket van 4 uur worden er minstens 150 tot 250 foto’s geleverd. Bij een pakket van 8 uur worden er tussen de 300 en 450 foto’s geleverd.

Foto’s kunnen voor een meerprijs geleverd worden op een luxe USB-stick en/ of luxe album . Mail voor meer informatie naar info@fotografienancytjong.nl

RAW-bestanden kunnen worden aangeleverd voor €350,- incl BTW per foto. Alle rechten zijn dan van jou. Geef dit wel aan binnen 3 maanden na oplevering van het werk, daarna wordt de harde schijf opgeschoond en worden de foto’s verwijderd.

6. Nabewerking

Foto’s worden altijd nabewerkt, dit zijn geen heftige bewerkingen maar kleine aanpassingen in kleur, witbalans, helderheid indien nodig.

Op verzoek kunnen foto’s zwart/ wit gemaakt worden of kan er een filter over de foto’s worden gelegd. De eerste foto is gratis, vervolgens wordt er een tarief gehanteerd van €15,- incl. BTW per foto.

7. De foto’s

Fotografie Nancy Tjong maakt naar eigen creatief inzicht de foto’s.

 • De foto’s mogen gebruikt worden voor privé doeleinden, afhankelijk wat er is overeengekomen.
 • De foto’s mogen gebruikt worden op Social Media onder vermelding van de website (www.fotografienancytjong.nl) of de naam van de fotografe “Nancy Tjong”.
 • De foto’s mogen op privé-websites (bijvoorbeeld blogs) gepubliceerd worden onder vermelding van de website (www.fotografienancytjong.nl) of de naam van de fotografe “Nancy Tjong”.
 • De foto’s mogen na levering niet worden bewerkt en gepubliceerd. De foto dient, zoals aangeleverd, in tact te blijven.

8. Andere fotografen tijdens de opdracht

Andere fotografen die niet zijn ingehuurd door de opdrachtgever worden niet op prijs gesteld. Dit ter voorkoming dat wij elkaar in de weg gaan lopen en ik de shots niet kan maken waarvoor ik ben ingehuurd.

Bij het aangaan van een samenwerking met Fotografie Nancy Tjong is het niet toegestaan een tweede professionele fotograaf in te huren naast Fotografie Nancy Tjong. Twee professionele fotografen zullen elkaar in de weg lopen, waardoor de kwaliteit van het werk niet gewaarborgd is.

9. Publicatie door de fotograaf

Een aantal foto’s die geschoten zijn tijdens de opdracht zullen worden gebruikt ter promotie van mijn werk en mijn portfolio. Als je dit liever niet hebt, kun je dit aangeven, geen probleem.

10. Second Shooters

Indien er gebruik wordt gemaakt van een second shooter/ assistent dan wordt dit aangegeven tijdens het intake gesprek. Reiskosten van zowel de fotograaf en de second shooter dienen door het bruidspaar te worden vergoed. Daarnaast zijn er geen extra kosten voor een second shooter of een assistent.

11. Auteursrecht

 • Het auteursrecht van de foto berust te allen tijde bij de fotograaf.
 • Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen, de aangeleverde foto’s van het blog met watermerk mogen wel gedeeld worden met naamsvermelding.
 • Bij het leveren van de foto’s heeft de klant recht tot reproductie voor eigen (privé) gebruik.
 • Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven.
 • Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.
 • De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals: blog, portfolio, social media, wedstrijden. Wordt dit niet op prijs gesteld, geef dit dan van te voren aan.
 • De klant mag foto’s voor privégebruik op Social Media plaatsen. Hierbij dient te allen tijde vermeld te worden : “Foto’s gemaakt door Fotografie Nancy Tjong”, naast vermelding van de website: www.fotografienancytjong.nl

12. Bewaren van bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden 3 maanden bewaard vanaf het moment van versturen van de definitieve foto’s. Het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up!

Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

13. Betaling

De factuur wordt uiterlijk twee weken voor de opdracht verstuurd per mail. 50% van het totale bedrag dient 5 werkdagen voor aanvang opdracht te zijn betaald. Het resterende bedrag wordt gefactureerd na oplevering fotowerk.

Indien de opdracht na bevestiging wordt gewijzigd of geannuleerd (bijvoorbeeld in geval van ziekte of overmacht) dan zal er als eerste naar een andere datum worden gekeken. Indien verzetten niet gewenst of niet mogelijk is, dan zal 35% van het afgesproken bedrag door de opdrachtgever als compensatie van de vrij gehouden dag worden betaald. U doet bij boeken geen aanbetaling, maar uw boeking is na 48 uur bindend na het tekenen van de offerte.

14. Technische problemen

Fotografie Nancy Tjong zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Canon en diverse lenzen in het hoogwaardig segment. Er is dus altijd een back up aanwezig van apparatuur. Fotografie Nancy Tjong schrijft de bestanden tijdens de fotoshoot tweezijdig weg op twee geheugenkaarten per camera voor een gedegen risicospreiding.

Fotografie Nancy Tjong is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. Zij probeert de dag daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen op de voor haar zo typerende ongedwongen, journalistieke wijze.

Bij technische problemen is Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf uitgesloten.

15 Annulering en/of ziekte

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u zsm op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:

1) Nancy Tjong stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder. Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend echter Fotografie Nancy Tjong beschikt over een uitgebreid netwerk van fotografen die voor vervanging zorg kunnen dragen.

2) U heeft het recht het contract te ontbinden.
In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

16. Onmacht

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen of door het aanbieden van een van de vervangende fotografen.

Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder, maar niet beperkt tot, het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of een ongeval zal de opdracht, voor zover mogelijk is, naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. De opdrachtgever kan fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

17. Privacy & Persoonsgegevens

De Fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie afspraken, contract & persoonsgegevens wordt enkel gedeeld met een vervangende fotograaf.

Indien klant een product besteld kan fotograaf ervoor kiezen deze rechtstreeks bij klant te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van klant worden doorgegeven voor de verzending van het product.

Het plaatsen van een opdracht betekent dat u instemt voor het gebruik van de door fotograaf gemaakte foto’s door fotograaf op de website bij portfolio of blog en/of reclame materiaal. Indien het bruidspaar dit wenst is het mogelijk dat fotograaf geen namen in de bestandsnamen en op het blog gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen als in google op de namen van de klant wordt gegoogled.

18. Aanvullende informatie

 • Reiskosten en/of verblijfkosten worden door de opdrachtgever vergoed
 • Alle belangrijke gegevens zoals het adres van de locatie en de dagplanning graag binnen 2 weken voor aanvang van de opdracht sturen naar info@fotografienancytjong.nl

19. Disclaimer

Fotografie Nancy Tjong is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Fotografie Nancy Tjong geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Fotografie Nancy Tjong.

Indien niet aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan of tussentijds punten worden gewijzigd welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen kan Fotografie Nancy Tjong het contract te allen tijde eenzijdig opzeggen.

Belangrijke informatie

Over Fotografie
Nancy Tjong

Wat 10 jaar geleden als een hobby begonnen is, is uitgegroeid naar een fotografiepraktijk waar ik heel veel plezier en voldoening uithaal. Het maken van mooie professionele beelden, die mijn klanten kunnen inzetten om hun eigen ondernemersdoelen te verwezenlijken is iets waar ik zelf erg veel voldoening uit haal!

Contact

Nancy Tjong
Debussystraat 115
2625 BE Delft

tel: 06 40 73 88 01
info@fotografienancytjong.nl

Kvk: 27364779
BTW-nummer: NL182880345B01

Regio

Leiden, Den Haag, Delft, Schiedam, Rotterdam, Dordrecht

error: Interesse in deze foto? Interesse in deze foto? Neem contact op met info@fotografienancytjong.nl